Skip links

Groenstroken

Groenstroken

Onderdeel van het project is ook het opnieuw inrichten van (een deel van) het openbaar gebied, waaronder de groenstroken. De landschapsarchitect heeft een aantal mogelijkheden uitgewerkt. Deze zijn met omwonenden en de gemeente besproken. Het definitieve ontwerp wordt na vaststelling in de gemeente bekend gemaakt.