Skip links
De Babbersmolen (1710) bemaalde vroeger als poldermolen de Babberspolder. De molen ligt aan de Poldervaart in het volkstuinencomplex ‘De Vijfsluizen’. Het is een uniek stukje cultuurlandschap waar je je 100 jaar terug waant in het oude Delflandse polderlandschap. Het is de oudste nog bestaande stenen poldermolen van Nederland. 

Je kunt de molen elke vrijdag en zaterdag bezoeken, inclusief de inpandige woning, het molenerf en het bijbehorend vlietland met wilgengriend en eenvoudige eendenkooi.